Gezonde Vraag
Image default
Gezondheid en veiligheid op het werk

Van outplacement naar ondernemer

Wie ondernemer wil worden, is in eerste instantie goed in z’n vak, zoals bijvoorbeeld een monteur, een kapper, een schilder, een kok, een tekstschrijver of een advocaat. Maar… ondernemer of zelfstandige zijn, vereist meer dan alleen vakkennis. Een eigen zaak beginnen, betekent ook netwerken, klanten werven, promotie maken, factureren en het bijhouden van een administratie. En dat is nog maar een greep uit de activiteiten die bij zelfstandig ondernemerschap horen.

Eerst moet duidelijk zijn wat je wilt en wat je kunt. Vaak is dit moeilijker dan het lijkt. Werkcontact Outplacement kan je helpen deze eerste stappen te zetten en je te begeleiden met het stappenplan ‘De eerste stappen op weg naar succes’.

De begeleiding van Werkcontact Outplacement is opgebouwd in modules, die afzonderlijk of in hun geheel kunnen worden gevolgd. Instappen is mogelijk op elk moment. Ook begeleiding bij een doorstart behoort tot de mogelijkheden. Iedere module leidt tot een concreet resultaat met de keuze: doorgaan of een andere weg inslaan.

Door zelf stap voor stap actie te ondernemen, maak je kennis met de verschillende kanten van het ondernemerschap en ervaar je wat het is en of het bij je past.

Uitleg modules

De inhoud van de vier modules is als volgt:

In deze module wordt als eerste een actieplan geproduceerd. Dit actieplan met een voorstel op maat, wordt – indien van toepassing – eventueel ter goedkeuring aan de uitkerende instantie aangeboden.

Na de goedkeuring wordt je beoordeeld op een aantal punten. Deze punten zijn:

    Je daadwerkelijke motivatie en commitment;

    Het feit of je een realistisch beeld hebt van het zelfstandig ondernemerschap;

    Je ondernemerskwaliteiten

    Je beeld van de markt en de branche waarin geopereerd gaat worden

In deze module wordt voorts aandacht besteed aan de haalbaarheidsanalyse en de verdere structurering van de uit het actieplan voortvloeiende werkzaamheden voor je.

Na een werkbijeenkomst van verschillende sessies over het schrijven van een ondernemingsplan, ga je met je persoonlijke bedrijfsadviseur aan de slag, om je eigen plan op te stellen. Aan de hand van dit plan is het mogelijk zelf de kans van slagen van de onderneming in te schatten. Resultaat: een afgerond ondernemingsplan. Na deze module komt het beslismoment: of doorgaan met het bedrijfsidee en het volgen van module 3 (Voorbereiding op de start), of een andere weg inslaan: begeleiding naar een baan in loondienst.

In dit stadium heb je besloten het plan tot uitvoering te brengen. Nu komt het aan op het zelf zetten van concrete stappen. Deze stappen zijn onder andere het regelen van startfinanciering, het inrichten van een bedrijfsruimte en het aanvragen van vergunningen. De outplacement adviseur geeft ondersteuning en advies. Resultaat: alle voorbereidingen zijn getroffen en er wordt op basis van een stappenplan gewerkt aan de daadwerkelijke start.

Bij vragen tijdens en na de start van je eigen bedrijf, kan je te rade gaan bij je outplacement adviseur. Deze is bekend met jouw situatie en kan daardoor adequate ondersteuning bieden. Dit kan hulp zijn bij het opstellen van stappenplannen en het stellen van prioriteiten of advies bij het inhuren van ontbrekende deskundigheid.

Je kunt na elke module besluiten dat het ondernemerschap toch niet is wat je dacht, wilt of kunt. Na elke module is het in principe mogelijk om in te stappen naar de extra optie: begeleiding naar een baan in loondienst of een combinatie van een parttime baan en zelfstandige activiteiten. In bepaalde situaties is dat het overwegen waard.

Begeleiding naar een baan in loondienst

Wanneer blijkt dat om welke reden dan ook het bedrijfsidee niet haalbaar is, kun je kiezen voor begeleiding naar een baan in loondienst. Middels persoonlijke coaching en zo nodig intervisie, kunnen belemmeringen bij sollicitaties worden opgeheven. Zo nodig wordt ook een 2-sporenbeleid gevoerd: focus op klantenwerving en middels netwerken ook zoeken naar een combinatie van werken in loondienst en werken als zelfstandige.

Workshops en bijeenkomsten

Werkcontact Outplacement biedt haar cliënten tijdens het begeleidingstraject diverse workshops gericht op het zelfstandig ondernemerschap. Zo wordt er een zo breed mogelijk draagvlak voor de ondernemer gecreëerd en leggen we een stevig fundament waarop later de meer specifieke behoeften / ondernemersvaardigheden kunnen worden getraind. Hieronder volgen de mogelijke thema’s van ons aanbod:

–      Netwerken

–      Klanten werven en verkopen

–      Offerte maken en mailing versturen

–      Administratie en boekhouding

–      Acquisitieplan opstellen en verkoopgesprekken oefenen

–      Onderhandelen

–      Timemanagement

https://outplacementverzekering.nl